Αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και σιγουριά προς τον πελάτη:

  • την εγκατάσταση,
  • την επισκευή,
  • την αντικατάσταση,
  • και την τοποθέτηση καμινάδων,

σε παραδοσιακά τζάκια, σε ενεργειακά τζάκια, σε κεντρικούς λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε σόμπες πετρελαίου, σε παραδοσιακές και σε ενεργειακές σόμπες ξύλου με ανοξείδωτες καμινάδες μονού ή και καμινάδες διπλού τοιχώματος αναλόγως την περίπτωση.
Προκειμένου να δίνει η σωστή διάγνωση της βλάβης πρέπει πρώτα να ακολουθήσει μια αυτοψία από τον τεχνικό του καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουμε την ακριβής βλάβη και έπειτα  προτείνουμε λύσεις αποκαταστάσεις αυτής.