1
    1
    Καλάθι
    Προσάναμμα 32 τεμάχια
    4 X 6.00  = 24.00