ΔΟΧΕΙΟ ΙΤΑΛΙΚΟ FIDO 12,CL  κλεινει αεροστεγώς 125 6

 

Δείτε όλα τα δοχεία τροφίμων.

Βάρος1 kg